​Informacje o Wpłatach & Wypłatach

​Quick Processing
​40 years of Group Excellence
​Global Awards
​24/5 Customer Support

Bezpieczeństwo ​Środkówrodków Klientów

​Fundusze klientów są najwyższym priorytetem dla Monecor Group. Oprócz korzystania z oddzielnych kont, w przypadku naszych klientów FCA, CySEC, CIMA z bankami Tier-1,
nasi klienci FCA i CySEC są chronieni odpowiednio przez system rekompensat za usługi finansowe (FSCS) i fundusz rekompensat dla inwestorów (ICF).

FSCS i ICF są odpowiednio funduszami kompensacyjnymi ostatniej szansy dla klientów FCA i CySEC, jeśli firma nie będzie w stanie dochodzić roszczeń wobec niej.